Billettinformasjon

 

Billettkjøp på internett

På nettsida vår tilbyr me enkel og sikker kjøp av billettar, berre trykk "Kjøp"-knappen på ønskja arrangement. Du får då ein billett på mobilen, eller du kan skrive den ut heime.

Merk at det for kinoframsyningar er sal av billettar 7 dagar før framsyninga.

BILLETTAVGIFT: Kulturhuset betale ei billettavgift på kr 6 pr billett som vert selt på nett. 

 

Billettkjøp med app på telefonen

Appen eBillett er kanskje den aller raskaste og lettaste måten å finna og kjøpa billettar. Last ned eBillett for iPhone eller Android.

 

LEDSAGERBEVIS

Ordningen for gratis billett til ledsager, for personer som har fått innvilga dette gjeld på alle arrangementer og kinoframsyningar i Kulturhuset Husnes. Billett til ledsager tilbys gjennom billettsystemet, éin billett pr billettkjøp for den som har rett til dette.

Merk at ledsagerbevis vert krevd vist  ved innslipp / billettkontroll.

Ved problemer med billettkjøp:

Oppstod det problem med billettkjøp, eller du har spørsmål knytt til ditt billettkjøp kan du finna mer info på eBillett sin hjelpeside (ekstern lenke).

Refusjon av billettar

Betalte billettar vert ikkje refundert. Dette gjeld både ved kjøp på internett og kjøp direkte i billettluka. Det er ingen angrerett på billettkjøp i høve angrerettlova §19. Betalte billettar kan ikkje byttast til ei anna framsyning , eller til eit anna tidspunkt enn det som står på billetten. Ved avlyste arrangement vil du få attenda verdien på billetten, eller få billett til ei anna framsyning.