Under stjernone

Om arrangementet

Hildegun Riise les dikt og dagboknotatar av Olav H. Hauge    Når skodespelar Hildegun Riise og musikarar legg ut på turné med tekstar av diktaren Olav  H. Hauge, er det også lov å felle ei tåre...   


-Mange set stor pris på, og har sterke kjensler knytta til det han har skrive, seier Riise som gler seg til å møte publikum med dette programmet.
Programmet har fått namnet ”Under stjernone” og det er bassist Edvard Askeland som har sett musikk til dikta. Saman med Per Jørgensen (trompet), Eivind Aarset (gitar) og Terje Isungset (slagverk) dei skal spele fleire konsertar i vår. Turnéen er støtta av Norsk kulturfond.


Svært populær 
Hildegun Riise og Edvard Askeland presenterte sitt Olav H. Hauge-program første gong på Vossa-jazz i 2005. Året etter var prosjektet på ein 3 vekers turné i Sør-Norge for Rikskonsertane. Det vart ei magisk forestilling som vart svært godt motteke av publikum. Palmesundag i 2019 ville Vossajazz ha 
programmet attende og det samla seg ei fullsett Vangskyrkje til denne kvelden.
 
Stadig nye skattar 
Hauge (1908-1994) som heile livet budde i Ulvik, vert rekna som ein av dei største norske lyrikarane. 
Han skaffa seg tidleg kunnskap om verdspoesi og språk. Dikta hans, som ofte tek utgangspunkt i det nære og i naturen, gjev både innsyn og utsyn. Forfattarskapet er møtt med internasjonal interesse og dikta er omsett til fleire språk.
- Hauge er ein av dei diktarane ein aldri vert ferdig med. Det handlar om dei små detaljane og dei store livsgåtene som følgjer ein gjennom livet. Eg oppdagar stadig nye skattar hjå Hauge. ”Under stjernone” er ikkje berre ei reise i diktinga hans, men også i eit menneskeliv, seier skodespelaren.


Plate 
”Under stjernone” er innspelt på på CD som óg vert å få kjøpt på konsertane. (lydoglag.no)