Utleige

Leigeprisar - Kvinnherad kultursenter 2017

Generelt:

Kommunale einingar betalar ikkje leige for rom i Kvinnherad kultursenter

Kommunale einingar vert fakturert for personalkostnader og eventuell ekstra vask i samband med bruk av huset.

For ideelle organisasjonar skal ikkje krevjast leige for faste treningar og øvingar for born og unge under 19 år

Dagleg leiar kan i særskilde tilfelle fråvika frå fastsette leigesatsar – Personalkostnader knytt til arrangement skal alltid fakturerast.

 

 

Lokale

 

 

Informasjon

 

 

Pris 1)

Kommersielle/

private leigetakarar

Pris 2)

Ideelle org,

lokale arrangement

Festsal

487 ståplassar

324 sitteplassar

250 plassar dekka bord

Prosjektor

Piano

Innt.br laurdag

3000

2500

innt.br. Ikkje fred-lørd.

2000

1800

innt.br. fredag

2500

2200

innt.br. med skjenkeløyve

9000

6000

konferanse, møter

1800

1500

øving

500

300

Konsertsal/Blackbox

110 sitteplassar

Prosjektor

Flygel

Mikrofon

Innt.br laurdag

2500

2000

innt.br. Ikkje fred-lørd.

1500

1000

innt.br. fredag

2000

1500

konferanse, møter

1800

1500

øving

500

300

Kinosal

444 plassar

Prosjektor

med billettsal innkl. teknisk hjelp

8000

6000

 

Billettavgift

15

15

 

Konferanse/Møter

2500

1800

 

øving

750

600

Dansesal

 

Pr. time

200

100

 

Framsyningar

1000

700

 

Framsyningar Int. br.

1500

1000

Møterom 1

18 plassar

Prosjektor/Withboard

 

400

300

Pr. time (Etter 3 t)

150

100

Møterom 2

 

 

 

6 plassar

Withboard

 

 

300

250

Pr. time (Etter 3 t)

100

100

Møterom 1&2

 22 plassar

 Prosjektor/Withboard

 

500

400

Pr. time (Etter 3 t)

150

150

Møterom 3

14 plassar

Prosjektor/Withboard

 

400

300

Pr. time (Etter 3 t)

150

 150

Biblioteket

Møterom

 

Gratis

Gratis

Biblioteksalen

 

Gratis

Gratis

Teknisk utstyr

leige PA anlegg kinosal

 

2300

2000

Leige lysanlegg kinosal

 

2000

1800

Leige lydanlegg festsal

 

500

250

Flygel 

 

500

250

Piano festsal

 

150

150

Stemming av flygel kinosal

 

1000

1000

Prosjektor kinosal/festsal og mikrofon

 

1000

1000

Personalkostnadar - utanom ordinær opningstid

Kulturhusvert/vakt

Pr. time inkl. mva

500

500

Lydteknikker

Pr. time inkl. mva

550

550

Lysteknikker

Pr. time inkl. mva

550

550

 

     

Informasjon

Leigetakar pliktar på førehand å setja seg inn i gjeldande bruksreglar, branninstruks og orientere seg om rømmingsvegane.